Oficjalne wyniki aukcji LTE

140 0

Orange LTE

Urząd Komunikacji Elektronicznej podał oficjalne wyniki aukcji na częstotliwości LTE.

Dwa bloki w paśmie 800 MHz trafiły do Orange (operator zapłacił za nie odpowiednio 1,586 mld zł oraz 1,483 mld zł). Po jednym bloku zgarnęli T-Mobile (2,022 mld zł), P4 (1,496 mld zł) oraz NetNet (2,053 mld zł).

W paśmie 2600 MHz bloki zdobyli:

  • Orange – 3 za odpowiednio 37,970 mln zł, 37,970 mln zł, 41,104 mln zł (razem 117 mln zł),
  • T-Mobile – 3 za odpowiednio 37,948 mln zł, 39,869 mln zł, 37,97 mln zł (razem 116 mln zł),
  • Polkomtel – 4 za odpowiednio 38,328 mln zł, 37,971 mln zł, 41,465 mln zł, 37,971 mln zł (razem 156 mln zł),
  • P4 – 4 za odpowiednio 105 mln zł, 37,97 mln zł, 38,71 mln zł, 40,674 mln zł (razem 223 mln zł)

Poniżej oficjalny komunikat UKE

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej rozstrzygnął aukcję na 19 rezerwacji częstotliwości
z zakresów 791-796 MHz oraz 832-837 MHz, 7 96-801 MHz oraz 837-842 MHz, 801-806 MHz oraz 842-847 MHz, 806-811 MHz oraz 847-852 MHz, 811-816 MHz oraz 852-857 MHz, 2500-2505 MHz oraz 2620-2625 MHz, 2505-2510 MHz oraz 2625-2630 MHz, 2510-2515 MHz oraz 2630-2635 MHz, 2515-2520 MHz oraz 2635-2640 MHz, 2520-2525 MHz oraz 2640-2645 MHz, 2525-2530 MHz oraz 2645-2650 MHz, 2530-2535 MHz oraz 2650-2655 MHz, 2535-2540 MHz oraz 2655-2660 MHz, 2540-2545 MHz oraz 2660-2665 MHz, 2545-2550 MHz oraz 2665-2670 MHz, 2550-2555 MHz oraz 2670-2675 MHz, 2555-2560 MHz oraz 2675-2680 MHz, 2560-2565 MHz oraz 2680-2685 MHz, 2565-2570 MHz oraz 2685-2690 MHz, każda na obszarze całego kraju, przeznaczona do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lub stałej, zwanej ,,aukcją’’.

Dzisiejsze ogłoszenie wyników aukcji na 19 rezerwacji częstotliwości z zakresów 800 i 2600 MHz to kolejny krok milowy dla budowy bezprzewodowego szybkiego Internetu w Polsce. Wszyscy wiemy, że to on  jest istotnym środkiem wzmacniania konkurencji, zwiększania wyboru oferowanego konsumentom i dostępu do sieci w obszarach wiejskich, ale także innych, w których wprowadzanie przewodowego Internetu szerokopasmowego jest trudne lub nieopłacalne pod względem ekonomicznym.

Niebagatelne znaczenie ma również fakt, że usługami szybkiej transmisji danych w takiej skali, ze względu na właściwości sprzedawanych częstotliwości oraz zobowiązania inwestycyjne nałożone przez Prezesa UKE, po raz pierwszy w historii objęte zostaną także mniej zurbanizowane obszary kraju, co oznaczać będzie kolejny krok w walce z wykluczeniem cyfrowym i w budowie społeczeństwa informacyjnego.

Ostateczny rozkład bloków pomiędzy uczestników aukcji w ocenie Prezesa UKE jest bardzo efektywny i gwarantuje dalszy rozwój konkurencyjności, której efektem będą zadowoleni klienci.– podkreśliła Magdalena Gaj, Prezes UKE.

Dnia 10 października 2014 r. Prezes UKE ogłosił aukcję. Przedmiotem aukcji było 19 rezerwacji częstotliwości.

Każda rezerwacja częstotliwości przeznaczona została do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lub stałej na obszarze całego kraju oraz uprawniała do wykorzystywania częstotliwości przez okres 15 lat od dnia doręczenia decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości.

Oferty wstępne w ramach ogłoszonej aukcji na 19 rezerwacji częstotliwości złożyły następujące podmioty:

1. Orange Polska S.A.
2. P4 sp. z o.o.
3. Hubb Investments sp. z o.o.
4. T-Mobile Polska S.A.
5. Polkomtel sp. z o.o.
6. Netnet sp. z o.o.

Wszystkie z ww. podmiotów, które złoży oferty wstępne w aukcji zostały zakwalifikowane do II etapu aukcji.

II etap aukcji obejmował ocenę ofert pod kątem kryterium wysokości zadeklarowanej przez uczestnika aukcji.

Od dnia ogłoszenia wyników postępowania aukcyjnego podmioty wyłonione w aukcji  mają 7 dni na złożenie do Prezesa UKE wniosku o dokonanie rezerwacji.

Przydział abstrakcyjnych bloków częstotliwości do konkretnych zakresów częstotliwości (rezerwacji częstotliwości) zostanie dokonany przez Prezesa UKE w postępowaniach rezerwacyjnych prowadzonych po zakończeniu aukcji, odrębnie dla każdej z 19 rezerwacji.

Przydział konkretnych zakresów częstotliwości zostanie dokonany przez Prezesa UKE w postępowaniach rezerwacyjnych przede wszystkim z uwzględnieniem zasady efektywności wykorzystywania częstotliwości oraz optymalizacji zarządzania widmem. Prezes UKE dokona rezerwacji tych częstotliwości biorąc pod uwagę wnioski wyłonionych w aukcji podmiotów, w szczególności dotyczące dokonania przydziału konkretnych zakresów częstotliwości w sposób zapewniający przyległość kanałów radiowych wyłonionego podmiotu.

 

źródło: UKE

 

 

Related Post

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *