Rynek dronów w Polsce w 2015 roku

166 0

parrot-bebop-drone-new-01

Wartość polskiego rynku dronów pod koniec 2015 roku wyniesie ok. 164 mln złotych – wynika z raportu Instytutu Mikromakro. Ponadto, w kolejnych latach przewidywany jest stabilny wzrost o 150 proc. w skali roku (w sektorze cywilnym) oraz nawet o kilkaset procent w sektorze wojskowym. Rynek będzie się cały czas powiększał, co stwarza szansę dla wszystkich tych, którzy chcieliby rozwijać i wykorzystywać tę technologię w biznesie – ale nie tylko.

Raport obrazuje stan i trendy rynkowe, sytuację prawną, możliwości biznesowe oraz społeczne aspekty wykorzystania dronów. Zawiera on dane o stopie wzrostu na rynku dronów na świecie oraz planach i przychodach największych światowych i krajowych firm. Ponadto, omówione zostały w nim wyniki pierwszego w naszym kraju badania rynku dronowego. Dostarczyło ono wielu interesujących informacji na temat jego prawdziwego stanu i perspektyw jego rozwoju.

Z treści raportu można się dowiedzieć:

  • Jakie firmy działają na polskim rynku dronów i czym się zajmują?
  • Skąd biorą środki na funkcjonowanie i rozwój, jak wygląda ich struktura zatrudnienia?
  • Jakie usługi i maszyny oferują swoim klientom?
  • Do jakich branż kierują głównie swoją ofertę?
  • W jakich zastosowaniach drony sprawdzają się najlepiej?
  • Jakimi przesłankami kierują się w swoich decyzjach podmioty korzystające z usług wykonywanych za pomocą dronów?
  • Które sektory gospodarki będą generowały największe zapotrzebowanie na wykorzystanie dronów?
  • Jakie przepisy regulują wykorzystanie dronów w różnych sytuacjach i obszarach?
  • Jakie są główne trendy rozwojowe zastosowania dronów?

Należy pamiętać, że młody rynek dronowy rządzi się swoimi prawami. Wciąż każdy ma szansę na sukces, ale już można dostrzec tych, co trafili na prądy wznoszące. Raport to także wielka „księga podaży i popytu”, wskazująca na firmy, które w największym stopniu przyczyniły się do jego rozwoju (zarówno po stronie producentów, jak i klientów). Przeanalizowany został także rynek wojskowy i szanse na sukces poszczególnych firm w przetargach MON na bezzałogowe statki powietrzne (BSP). To właśnie dzięki nim rynek dronów ma szansę na gwałtowny wzrost w 2016 r.

Częścią raportu jest segment na temat prawa lotniczego oraz kierunków zmian w europejskich regulacjach dotyczących bezzałogowych statków powietrznych. To pierwsze w Polsce kompendium wiedzy na ten temat, przydatne dla wszystkich tych, którzy dronami zajmują się nie tylko w celach zawodowych, ale także prywatnych. Uważamy, że polski sektor systemów bezzałogowych potrzebuje dla swojego rozwoju mocnego wsparcia publicznego. Bez niego tylko nieliczne zespoły będą w stanie doprowadzić prace badawczo-rozwojowe do najwyższego poziomu doskonałości technologicznej – mówi Sławomir Kosieliński, Prezes Zarządu Fundacji „Instytut Mikromakro”.

W raporcie zamieszczone są również dane na temat dostępnych na rynku systemów anty-BSP, które umożliwiają wykrycie i fizyczne unieszkodliwienie statku bezzałogowego. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby można ich było użyć? Jakie są regulacje prawne w tym aspekcie? Odpowiedzi na wszystkie te pytania znaleźć można w „Raporcie antydronowym”. Ostatni segment to „Polska dronowa od gór do morza”, czyli katalog producentów, usługodawców i firm zajmujących się dronami w naszym kraju.

 źródło: Mikromakro

Related Post

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *