Do 2020 r. powszechny dostęp do Internetu min. 30 Mb/s

104 0

 

Andrzej Halicki

26 marca Andrzej Halicki – minister administracji i cyfryzacji oraz Bogdan Dombrowski – podsekretarz stanu w MAC, wzięli udział w otwarciu VI edycji Konferencji Sieci Szerokopasmowych, której towarzyszy II Forum Inwestycji Infrastrukturalnych w Warszawie. 

–  Budując infostradę, bo tak należy nazwać sieć szkieletową, którą budujemy pod szybki internet, mającą później służyć wszystkim obywatelom, możemy uczynić skok, jakiego dokonała Portugalia. Dziś ten kraj posiada infrastrukturę najlepiej zorganizowaną pod względem administracji przyjaznej obywatelowi i jednocześnie usług, które są tam oferowane – powiedział Andrzej Halicki, szef resortu administracji i cyfryzacji. – Portugalczycy zrobili to w sposób skoordynowany i przemyślany.

Andrzej Halicki zaznaczył, że przyjęcie i realizacja Narodowego Planu Szerokopasmowego spowoduje do 2020 roku zniesienie w Polsce barier w dostępie do szybkich usług, dzięki uruchomieniu środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. – W pełni wykorzystany zostanie potencjał prowadzonych procesów informatyzacji administracji publicznej, usprawniający jej działanie i obniżający koszty zarówno dla mieszkańców, biznesu jak i samych urzędów – mówił szef MAC.

Przypomniał, że w ciągu ostatnich 5 miesięcy mamy ogromne przyspieszenie w budowie samej infrastruktury – sieci szkieletowej – Nawet w tych regionach, gdzie jeszcze jesienią nie mieliśmy wbitej łopaty, widoczny jest wyraźny postęp – podkreślił minister Halicki.

Szef MAC dodał „nie ma takiej możliwości, żebyśmy nie zbudowali tej sieci w ramach terminarza, który przyjęliśmy, czyli – w budowie do końca września, a w rozliczeniu – do końca roku”. Według niego „sieć jest po coś, i to jest dużo większe wyzwanie niż sama jej budowa”. – Z tym zadaniem technicznym na pewno sobie poradzimy. Po co, i w jaki sposób będą operatorzy korzystać, w jaki sposób będą zarabiać, jak będzie wyglądała administracja, w jaki sposób zapełnimy Polskę, czyli wypełnimy miejsca, które dziś są identyfikowane jako białe plamy – to jest wyzwanie.

Szef resortu administracji i cyfryzacji zwrócił uwagę na rozpoczęte 16 marca br., w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, konsultacje społeczne obszarów białych NGA (Next-Generation Access). – Prowadzimy konsultacje społeczne i konsultacje biznesowe, sprawdzając każdy adres w Polsce. W ramach tych konsultacji, które będziemy przeprowadzać i analizować co pół roku mapę Polski, będziemy weryfikować każdy adres, jeżeli chodzi o możliwość dostarczenia szybkiego internetu w taki sposób, by jak najefektywniej wydać środki z programu Polska Cyfrowa – zaznaczył minister Halicki. Przedmiotem konsultacji są białe obszary NGA, czyli punkty adresowe w których nie występuje infrastruktura sieci NGA umożliwiająca świadczenie usług dostępu do internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s. Lista obszarów białych NGA została stworzona na podstawie inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej przeprowadzonej w 2014 r. Współrzędne geograficzne do zlokalizowania adresów zostały pobrane z Państwowego Rejestru Granic prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju. Konsultacje społeczne potrwają do 15 maja br.

Zgodnie z przepisami unijnymi dotyczącymi pomocy publicznej, wsparcie publiczne mogą otrzymać tylko inwestycje zlokalizowane w obszarach, gdzie tego rodzaju infrastruktura (podstawowe sieci szerokopasmowe lub sieci NGA) nie istnieje i najprawdopodobniej nie powstanie na zasadach komercyjnych w ciągu trzech lat. Konsultacje społeczne obszarów białych NGA odbywają się poprzez: weryfikację listy obszarów białych NGA oraz zebranie trzyletnich planów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury szerokopasmowej NGA. – Mamy już około 400 podmiotów, które uczestniczą w tych konsultacjach. To bardzo ważne by wyeliminować barierę w postaci  białych plam – podkreślił Andrzej Halicki. – Trzeba też uświadomić sobie, po co jest szybki internet, związane z nim usługi oraz infrastruktura. Myślę, że to duże wyzwanie: budowa świadomości na czym polega przyjazne państwo, na czym polega eliminowanie sztucznych barier, ilości podejmowanych decyzji, elektroniczny obieg dokumentów, oraz po co urzędnikom obsługa i wprowadzanie elektronicznej formy załatwiania spraw. Zdaniem szefa ministerstwa administracji i cyfryzacji „jeszcze nie wszyscy urzędnicy mają świadomość, że elektroniczna forma załatwiania spraw jest ułatwieniem, oszczędnością i pożytkiem dla nich samych”. – Wiele osób ma nadal barierę mentalną, żeby myśleć o państwie, które w dużej mierze może być oparte o nowoczesne technologie – wskazał w swoim wystąpieniu minister Andrzej Halicki. Przypomniał także, że „Polska w ramach Narodowego Planu Szerokopasmowego przyjęła do realizacji dwa cele Europejskiej Agendy Cyfrowej: zapewnienie wszystkim do końca 2020 roku powszechnego dostępu do internetu o prędkości minimum 30 Mb/s, a 50 proc. gospodarstw domowych – dostępu do prędkości co najmniej 100 Mb/s. – Realizacja tych celów otworzy nam nowe szanse rozwoju edukacyjnego i zawodowego – podkreślił szef MAC.

W czasie inauguracji konferencji minister Halicki otrzymał od przedstawicieli Rady Programowej Konferencji Sieci Szerokopasmowych List Otwarty, zawierający postulaty środowiska telekomunikacyjnego, których realizacja jest warunkiem niezbędnym powodzenia inwestycji szerokopasmowych w najbliższych latach. – Dziś potrzebna jest pełna koordynacja i pełna kompatybilność, by stworzyć jeden wspólny, koherentny system, który jednocześnie oparty będzie o wspólną i użytkową jednolitą sieć. To jest wyzwanie, które stoi przed nami, jako szefami administracji państwowej – wskazał Andrzej Halicki. – Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, który nadzoruję, jest dobrym do tego forum. Potrzebne jest egzekwowanie, co z kolei jest związane ze świadomością tych, którzy w odpowiednich resortach odpowiadają za poszczególne systemy i projekty. Ważne jest też Wasze doświadczenie, pewnego rodzaju presja, by tego rodzaju myślenie państwowe wzmagać, a nie osłabiać. Tego sobie i Państwu życzę – powiedział do zebranych minister Halicki. 

źródło i foto: MAC

Related Post

Odetchnij zdrowo

Posted by - 24 września 2021 0
Jakość powietrza, którym oddychamy, ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie. Obecnie, gdy zmagamy się z licznymi problemami związanymi…

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *