Analiza wykorzystania transmisji danych w latach 2010-2014

125 0

Sony Xperia Z4 Tablet

Według analizy Urzędu Komunikacji Elektronicznej wykorzystanie transmisji danych w kraju wzrosło 7-krotnie, a w roamingu 23-krotnie na przestrzeni 5 lat. W 2014 r. osoby korzystające na obszarze Polski z usług krajowych operatorów telefonii mobilnej przesłały 260,4 mld MB danych. Ostatnie pięć lat to 7-krotny wzrost wykorzystania transmisji danych.

W 2014 r. osoby korzystające na obszarze Polski z usług krajowych operatorów telefonii mobilnej przesłały 260,4 mld MB danych. Ostatnie pięć lat to 7-krotny wzrost wykorzystania transmisji danych.

Transmisja danych w roamingu rośnie jeszcze bardziej dynamicznie. W ostatnim tylko roku zwiększyła się o 255,6% względem końca 2013 r. Na przestrzeni pięciu lat ilość przesłanych danych wzrosła aż 23-krotnie. Dwa powyższe wskaźniki wyraźnie pokazują, jakiego znaczenia nabiera transmisja danych dla użytkowników końcowych. Jest to jedyna usługa, która pozwala na zaspokojenie wszelkiego rodzaju potrzeb klientów – począwszy od komunikacji a na rozrywce kończąc.

Dynamiczną zmianę w tym segmencie stymuluje przede wszystkim coraz większa popularność urządzeń takich jak smartfony czy tablety, które pozwalają na łączność z siecią.

– Jest to segment z praktycznie nieograniczonym potencjałem wzrostowym, który będzie rozwijał się dynamicznie w kolejnych latach nie tylko Polsce, ale również w innych krajach – zauważa Prezes UKE, Magdalena Gaj. Potwierdzają to analizy i estymacje przeprowadzone przez wiele firm z sektora nowych technologii. Wskazują one, że przyrost ruchu w sieciach mobilnych w skali globalnej wyniósł tylko w ostatnim roku 69% (z 1,5 exabajta w 2013 r. do 2,5 exabajta na koniec 2014 r.). Przewiduje się również, iż w 2019 r. ruch w sieciach mobilnych wzrośnie do 24,3 exabajtów. – To ogromne wyzwanie dla operatorów, ale i szansa na tworzenie innowacyjnych i konkurencyjnych usług, które pozwolą pozyskiwać nowe grupy klientów – dodaje Prezes UKE.

Pełna wersja analizy:

Analiza wykorzystania transmisji danych w latach 2010-2014

 

źródło: UKE

Related Post

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *