150 lat istnienia ITU

267 0

ITU

17 maja 1865 r. w Paryżu powstała najstarsza z dzisiejszych agend ONZ i jedna z najstarszych organizacji międzynarodowych na świecie – Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU). Dla upamiętnienia tej ważnej daty co roku w dniu 17 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

 

Tegoroczne obchody Dnia Społeczeństwa Informacyjnego mają szczególny wymiar, ze względu na 150. rocznicę powstania Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego. Proces kształtowania się tej organizacji był rozłożony w czasie. Na przestrzeni lat i wraz z dynamicznym rozwojem technologii komunikacyjnych zmieniała się jego nazwa oraz zakres kompetencji.

ITU w chwili utworzenia zrzeszało zaledwie 20 państw członkowskich. Dzisiaj są to 193 kraje oraz 661 członków sektorowych, czyli przedsiębiorstw działających na rynku telekomunikacyjnym oraz radiokomunikacyjnym. Dodatkowo występuje kategoria tzw. członków stowarzyszonych, obejmująca zainteresowane jednostki oraz instytucje, które mogą uczestniczyć w pracach ITU nad przygotowywaniem rekomendacji, a także posiadają dostęp do dokumentacji Związku (łącznie jest ich 165). Ponadto od 2011 r. wprowadzona została nowa kategoria – akademie, obejmująca jednostki badawcze (obecnie na tej liście są 92 podmioty).       

Siedziba Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego znajduje się w Genewie, a zakres zadań obejmuje trzy sektory:

  • Sektor Radiokomunikacji (ITU-R), w którego ramach funkcjonują Światowe Konferencje Radiokomunikacyjne, które mogą zmienić w całości lub częściowo Regulamin Radiokomunikacyjny;
  • Sektor Normalizacji Telekomunikacji (ITU-T) – zajmuje się prowadzeniem badań dotyczących zagadnień technicznych, eksploatacji i taryfikacji oraz przyjmowaniem zaleceń dotyczących normalizacji telekomunikacji na świecie (tym zajmuje się odbywające się co 4 lata Światowe Zgromadzenie Normalizacji Telekomunikacji);
  • Sektor Rozwoju Telekomunikacji (ITU-D) – jest odpowiedzialny za wskazywanie władzom państw członkowskich znaczenia telekomunikacji przy tworzeniu narodowych planów rozwoju gospodarczego i społecznego. Do jego kompetencji należy ponadto popieranie rozwoju i eksploatacji sieci oraz usług telekomunikacyjnych, a także stymulowanie rozwoju telekomunikacji poprzez współpracę z lokalnymi organizacjami telekomunikacyjnymi oraz ze światowymi i regionalnymi instytucjami finansowymi zajmującymi się rozwojem. Przygotowanie priorytetów rozwoju telekomunikacji oraz nowych zaleceń i rezolucji w tym zakresie zajmuje się odbywająca się co 4 lata Światowa Konferencja Rozwoju Telekomunikacji.

Nasz kraj jest członkiem ITU od 1921 r. i od tego czasu aktywnie uczestniczy w pracach Związku. Przykładem istotnego zaangażowania Polski było zorganizowanie w Warszawie Światowego Sympozjum Regulatorów (Global Symposium for Regulators – GSR) w dniach 3 – 5 lipca 2013 r. Wart podkreślenia jest fakt, iż to prestiżowe spotkanie odbyło się wówczas po raz pierwszy na terenie Unii Europejskiej. Niezmiernie istotną kwestią jest także aktywność Polski w Radzie ITU, w jednym z najważniejszych organów decyzyjnych ITU, który prowadzi nadzór nad realizacją aktualnej polityki i strategii ITU oraz nadzór nad realizacją planów operacyjnych ITU. Polska w 2010 roku została wybrana ponownie po 4 letniej przerwie na członka Rady ITU i do chwili obecnej bardzo aktywnie działa na forum tego organu. Warto zaznaczyć, że Polska w tych pracach jest postrzegana przez inne państwa członkowskie ITU jako ważny partner. Mogliśmy się o tym przekonać podczas ostatnich wyborów do Rady ITU w 2014 roku, kiedy Polska uzyskała w regionie C największe poparcie państw członkowskich ITU.

źródło: UKE

Related Post

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *