10-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych (raport Cisco)

168 0

LG-Spirit-2

Firma Cisco ogłosiła wyniki najnowszego badania Cisco Visual Networking Index Mobile Forecast 2014-2019, w którym prognozuje 10-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych w ciągu najbliższych pięciu lat: z 30 eksabajtów w roku 2014 do 292 eksabajtów w roku 2019. Dla porównania, 292 eksabajty to:

 • 292 razy więcej niż cały ruch w sieciach IP (stacjonarnych i mobilnych) w 2000 roku;
 • ilość danych równa 65 bilionom zdjęć zamieszczonych np. na Instagramie, co w przeliczeniu na każdego mieszkańca globu daje 23 zdjęcia zamieszczane codziennie przez cały rok;
 • ilość danych równa 6 bilionom filmów wideo zamieszczonych np. w serwisie YouTube, co w przeliczeniu na każdego mieszkańca globu daje ponad 2 filmy zamieszczane codziennie przez cały rok.

 

Według Cisco głównymi czynnikami wpływającymi na tak znaczny wzrost ruchu mobilnego są rosnąca popularność i coraz większe możliwości smartfonów i tabletów, renesans laptopów (w tym rozwiązań 2w1, łączących funkcje laptopa i tabletu) oraz wzrost znaczenia połączeń i aplikacji M2M (machine-to-machine) przy jednoczesnym upowszechnianiu dostępu do coraz szybszych sieci komórkowych.

 

W roku 2014, 88 proc. globalnego ruchu w sieciach mobilnych stanowił ruch generowany przez tzw. „połączenia inteligentne” (smart connections), a więc takie, które obejmują urządzenia mobilne, oferujące zaawansowane możliwości multimedialne, wysoką moc obliczeniową i wydajność oraz łączność w standardzie 3G lub wyższym. W roku 2019 „inteligentny ruch” (smart traffic) stanowił będzie 97 proc. ogólnego ruchu w sieciach mobilnych.

 

W perspektywie globalnej, w roku 2017 sieci 3G wyprzedzą sieci 2G w kategorii najczęściej używanej technologii łączności komórkowej. W Europie Zachodniej zmiana ta już nastąpiła, w Europie Środkowej i Wschodniej nastąpi w tym roku. W roku 2019 sieci 3G będą globalnie obsługiwać 44 proc. połączeń mobilnych, a sieci 4G – 26 procent. Jednocześnie ten drugi rodzaj połączeń odpowiadać będzie za 68 procent globalnego ruchu w sieciach mobilnych.

 VNI

Cisco VNI Mobile Forecast – najważniejsze trendy w Polsce:

 

 • 13-krotny wzrost ruchu w sieciach mobilnych w latach 2014-2019. Wzrost ten będzie 3-krotnie szybszy niż prognozowany wzrost ruchu w stacjonarnych sieciach IP;
 • Ruch wideo w 2019 roku stanowić będzie 69 proc. ruchu w sieciach mobilnych (w porównaniu do 55% na koniec roku 2014);
 • Ruch 4G w 2019 roku stanowić będzie 45 proc. ruchu w sieciach mobilnych, rosnąc 88-krotnie w ciągu najbliższych 5 lat;
 • Ruch generowany przez połączenia M2M wzrośnie 37-krotnie i w roku 2019 stanowił będzie 5% całego ruchu w sieciach mobilnych;
 • Aplikacje chmurowe będą w roku 2019 generować 89 proc. ruchu w sieciach mobilnych, w porównaniu z 81 proc. w roku 2014.

Główne czynniki globalnego wzrostu ruchu w sieciach mobilnych:

 

Cisco przewiduje, że w latach 2014-2019 wzrost ruchu w sieciach mobilnych będzie trzy razy szybszy niż wzrost ruchu w sieciach stacjonarnych. Wzrost ten jest napędzany przez następujące trendy:

 • Coraz więcej użytkowników urządzeń mobilnych: w roku 2019 będzie na świecie 5,2 mld użytkowników urządzeń mobilnych (69 proc. populacji świata). W 2014 r. było ich 4,3 mld (59 proc. populacji świata).
 • Coraz więcej połączeń mobilnych: w roku 2019 liczba mobilnych urządzeń połączonych z siecią wyniesie ok. 11,5 mld, z czego 8,3 mld będą stanowić urządzenia osobiste, a 3,2 mld połączenia M2M. W roku 2014 liczba wszystkich mobilnych urządzeń połączonych z siecią (osobistych i M2M) wynosiła 7,4 mld.
 • Coraz szybszy transfer danych w sieciach mobilnych: Średnia szybkość transmisji danych w ujęciu globalnym wzrośnie niemal 2,5-krotnie: z 1,7 Mb/s w roku 2014 do 4 Mb/s w roku 2019.
 • Coraz więcej transmisji wideo: W roku 2019 ruch wideo będzie stanowił 72 proc. globalnego ruchu w sieciach mobilnych (wzrost z 55 proc. w roku 2014).

 

Wpływ połączeń M2M, w tym tzw. wearable devices, na wzrost ruchu w sieciach mobilnych:

 

Określenie M2M odnosi się do aplikacji, które umożliwiają maszynom, czujnikom i innym urządzeniom bezprzewodową komunikację bez ingerencji człowieka. Rozwiązania te są wykorzystywane  m.in. w nawigacji GPS czy inteligentnych licznikach, pomagają też np. w śledzeniu towarów w łańcuchu dostaw. Do rozwiązań M2M zalicza się również tzw. „wearable devices”, czyli urządzenia elektroniczne noszone na ciele, takie jak inteligentne zegarki, okulary, opaski (np. monitorujące stan zdrowia i kondycję fizyczną), które mają możliwość łączenia się z siecią czy to bezpośrednio poprzez wbudowane łącza komórkowe, czy też za pośrednictwem innego urządzenia, np. smartfona, przez WiFi lub Bluetooth.

 • Liczba „wearable devices” wzrośnie globalnie 5-krotnie: ze 109 milionów w roku 2014 do 578 milionów w roku 2019;
 • Ruch mobilny generowany przez te urządzenia wzrośnie w tym czasie 18-krotnie, zaś jego największa część będzie przepływać przez smartfony;
 • Przykład: streaming z kamery GoPro za pośrednictwem sieci komórkowej generuje ruch wielkości 5MB na minutę.

 

VNI_2

Łączność 4G a wzrost ruchu w sieciach mobilnych:

 

Wielu światowych dostawców usług telekomunikacyjnych wdraża technologię 4G, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów biznesowych i indywidualnych co do jakości usług bezprzewodowych. Na wielu wschodzących rynkach dostawcy usług budują nową infrastrukturę 4G. Z kolei na dojrzałych rynkach uzupełniają lub zastępują istniejącą infrastrukturę i rozwiązania 2G i 3G technologiami 4G.

 • W 2019 roku technologia 4G będzie obsługiwać 26 proc. wszystkich połączeń mobilnych;
 • W 2017 roku ruch 3G wyprzedzi ruch 2G w kategorii najczęściej używanej technologii komórkowej;
 • W 2019 roku technologia 4G będzie obsługiwać 68 proc. całkowitego ruchu w sieciach mobilnych, w porównaniu z 40 proc. w roku 2014;
 • W roku 2014 typowe połączenie 4G generowało ruch mobilny wielkości 2,2 GB miesięcznie, w roku 2019 będzie to 5,6 GB, a więc ponad 5 razy więcej niż w przypadku typowego połączenia innego niż 4G (1 GB/miesiąc).

Eksabajt = miliard gigabajtów.

 

 

 

 

źródło: Cisco

Related Post

Wielka dziura w Androidzie!

Posted by - 28 lipca 2015 0
Wystarczy jeden MMS, aby przejąć kontrolę nad prawie wszystkimi z dzisiejszych smartphonów działających pod kontrolą systemu Android. Ofiara nie musi…

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *