Wyniki finansowe Netii po III kwartale

114 0

Netia i Poczta

Netia zaprezentowała wyniki finansowe za III kw. 2015 r. oraz za 9 miesięcy 2015 roku. Spółka zwiększyła przychody w stosunku do poprzedniego kwartału, głównie ze względu na konsolidację wyników TK Telekom. Mimo silnej presji konkurencyjnej rentowność pozostaje na stabilnym poziomie. Pozycja finansowa Grupy Netia jest bardzo silna i pozwala na elastyczność w strategicznych decyzjach.

Przychody Netii w ciągu 9 miesięcy 2015 r. wyniosły 1 169 mln zł – o 8 proc. mniej niż w tym samym okresie 2014 r. Przychody w III kwartale 2015 r. wyniosły 400 mln zł i były o 5 proc. wyższe niż w poprzednim kwartale. Podstawowym powodem wzrostu przychodów jest konsolidacja wyników operacyjnych oraz finansowych spółki TK Telekom od dnia 21 lipca 2015 r.

Grupa utrzymała rentowność pomimo silnej presji cenowej widocznej w obu segmentach działalności. Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 346 mln zł za 9 miesięcy 2015 r., co oznacza spadek o 9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku i 123 mln zł za III kw. 2015 roku – o 12 proc. więcej niż w poprzednim kwartale. Zysk EBITDA wyniósł 347 mln zł za 9 miesięcy 2015 r. (spadek o 2 proc. w porównaniu rok do roku) i 123 mln zł za III kw. 2015 roku, co oznacza, że był wyższy o 9 proc w porównaniu do ubiegłego kwartału.

Netia osiągnęła dodatnie przepływy środków pieniężnych na poziomie operacyjnym (OpFCF) w ciągu 9 miesięcy 2015 r. i w III kwartale 2015 r. – OpFCF wyniósł odpowiednio 183 mln zł oraz 62 mln zł.

 

Netia odnotowała wzrost łącznej liczby usług (RGU) do 2 282,8 tys. (1 proc więcej niż w poprzednim kwartale). Zgodnie ze strategią firmy, rośnie liczba usług we własnej sieci – jest ich 5 proc więcej niż w analogicznym okresie 2014 roku. 30 września 2015 r. liczba takich usług była na poziomie 1 241 tys., natomiast udział usług na sieciach własnych w łącznej liczbie usług wyniósł aż 54 proc.

Dynamicznie rośnie liczba abonentów „Telewizji Osobistej”. Na koniec III kwartału 2015 r. liczba aktywnych klientów usług telewizyjnych w Netii wyniosła 161 tys., co stanowi 20 proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Już 42 proc. klientów usług szerokopasmowych na sieciach własnych korzysta z usług telewizyjnych Netii.

Stabilna jest liczba usług szerokopasmowych – na 30 września 2015 r. wyniosła 768,6 tys. Netia, zgodnie ze strategią obrony marży brutto sukcesywnie zwiększa udział usług świadczonych na sieciach własnych. Na koniec III kwartału usługi dla 54% klientów świadczone były poprzez własną sieć dostępową Netii w porównaniu do 50% na dzień 30 września 2014 r.

Transakcja nabycia 100% udziałów w TK Telekom została sfinalizowana 21 lipca 2015 r., a jej całkowita wartość wyniosła niecałe 222 mln zł. Postępują prace nad oszacowaniem kompletnego potencjału oszczędności i optymalizacją nakładów inwestycyjnych. Materialny wpływ akwizycji na wyniki Grupy Netia, uwzględniając planowane synergie, spodziewany jest w 2016 r.

W efekcie akwizycji TK Telekom pozycja finansowa Grupy Netia pozostaje bardzo silna, z dźwignią finansową na komfortowym poziomie poniżej 1,0x Skorygowanego zysku EBITDA za 2014 rok (493 mln zł), co pozwala na elastyczność w kwestii dystrybucji środków do akcjonariuszy lub dalszych akwizycji i przejęć na rynku.

6 października 2015 r. wygasła delegacja pani Bogusławy Matuszewskiej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Netii. Zgodnie z regulaminem Zarządu spółki pan Tomasz Szopa, Członek Zarządu ds. Obszaru B2C wykonuje zadania oraz funkcje Prezesa Zarządu Netii.

W skład Zarządu Netii wchodzą także: Cezary Chałupa, Członek Zarządu ds. Obszaru B2B oraz Katarzyna Iwuć, Dyrektor Finansowy Netii.

źródło: Netia

Related Post

Nowy wzmocniony Toughbook CF-54

Posted by - 16 lutego 2015 0
  Panasonic zaprezentował nowy model wzmocnionego notebooka – Toughbook CF-54. Urządzenie zostało wyposażone w najnowszy procesor piątej generacji Intel Core…

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *