SMS zabezpiecza transakcje kartami kredytowymi

140 0

SMS notification 2way

 

Wraz ze wzrostem liczby klientów posługujących się kartami płatniczymi podczas wyjazdów zagranicznych polskie banki muszą stawić czoła rosnącemu ryzyku nieautoryzowanego użycia kart płatniczych poza granicami kraju. Instytucje finansowe zmuszone są do udoskonalania systemów wykrywania oszustw bankowych i uruchamiana mechanizmów, które chronią posiadaczy kart kredytowych oraz ich konta bankowe przed kradzieżą tożsamości i nadużyciami. Jednym z rozwiązań, którymi interesują się polskie banki jest usługa walidacji numerów telefonicznych realizowana z wykorzystaniem powiadomień SMS.

 

Najczęściej spotykaną procedurą, jaką podejmują banki, aby zapobiegać oszustwom jest blokowanie podejrzanych transakcji kartami kredytowymi dokonywanymi poza krajem zamieszkania jej posiadacza lub w kraju, w którym dotychczas klient się nią nie posługiwał. Mimo, że taka operacja podejmowana jest z ważnych względów bezpieczeństwa może jednak spowodować spore problemy po stronie posiadaczy karty, którzy nie mogą korzystać z przyznanych środków. Taka sytuacja może wpłynąć negatywnie na relacje banku z klientami.

 

Aby temu zapobiegać, niektóre banki wykorzystują system powiadomień, za pośrednictwem którego klienci mogą z wyprzedzeniem powiadomić bank o terminie ich wyjazdu za granicę. Wszelkie transakcje zagraniczne dokonane w tym czasie przez posiadacza karty są oznaczone przez bank jako operacje o niskim ryzyku i jako takie są dozwolone.  Takie rozwiązanie, mimo że skuteczne, wymaga od klientów poświęcenia czasu i uwagi na powiadomienie banku o planowanej podróży. W praktyce  przekłada się to na stosunkowo niewielki odsetek klientów, którzy z takiego systemu korzystają.

 

Bank może zdobyć informacje wskazujące na niskie ryzyko operacji wykonywanych kartami bez potrzeby angażowania w ten proces klientów. Może zintegrować ze swoim systemem informatycznym usługę walidacji numerów telefonicznych wykonywaną z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej operatorów. W ten sposób bank może uzyskać informację, czy wskazany przez klienta numer telefonu w chwili dokonywania operacji (np. wypłata z bankomatu, płatność kartą w restauracji) zalogowany jest do sieci operatorów zagranicznych. Jeśli telefon posiadacza karty faktycznie znajduje się w roamingu bank może uznać, że ryzyko oszustwa jest niskie. Używając usługi walidacji numerów w połączeniu z informacją z lokalizacją bankomatu, w którym podjęto próbę wypłaty środków, banki mogą wprowadzić dodatkowy poziom weryfikacji przed zablokowaniem karty kredytowej.

 

Kontakt banku z klientem realizowany jest poprzez usługę 2-Way SMS, którą można łatwo zintegrować z dowolnym systemem informatycznym oraz rozwiązaniem walidacji numerów.  Komunikacja SMS na linii bank-klient jest specjalnie zabezpieczona i realizowana osobnym kanałem, który na każdym etapie jest dodatkowo szyfrowany. Cały proces odbywa się zgodnie z międzynarodowym standardem PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), który określa rygorystyczne wymagania bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania informacji wrażliwych.

źródło: Infobip

Related Post

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *