Na rynku hurtowym wciąż trend negatywny

111 0

 

Test telefonu Nokia C5-03

Według raportu PMR Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2014. Prognozy rozwoju na lata 2015-2018 wartość rynku hurtowego w Polsce w 2014 r. wyniosła 5 mld zł. Oznacza to, że w ostatnich dwóch latach rynek hurtowy w Polsce stracił prawie 2,5 mld zł. Taki spadek nie mógł pozostać bez wpływu na ogólną kondycję rynku usług telekomunikacyjnych.

 PMR wykres 1

 Głównie w 2013 r. oraz w mniejszym stopniu w 2014 r. polski rynek telekomunikacyjny głęboko dotknęły zmiany w zakresie sfery regulacyjnej. Ich wpływ zaznaczył się przede wszystkim na rynku telefonii komórkowej, choć spadek przychodów nastąpił również na rynku telefonii stacjonarnej oraz hurtowej dzierżawy łączy. W konsekwencji rynek hurtowy ogółem w Polsce stracił w 2013 r. ponad jedną czwartą swojej wartości – dynamika spadkowa wynosiła aż 28%. Naturalnie w wyniku obniżek stawek MTR największy spadek zanotował rynek telefonii komórkowej. Rynek zakańczania połączeń w telefonii komórkowej stracił w 2013 r. połowę swojej wartości w stosunku do stanu rok wcześniej. Rynek telefonii stacjonarnej w tym samym czasie zanotował 9% spadek wartości, podczas gdy przychody operatorów z hurtowej dzierżawy łączy były o 3% niższe niż przed rokiem. W 2014 r. na rynku hurtowym nadal panował trend negatywny, choć skala spadku była jednocyfrowa. Za dalszy spadek będzie odpowiedzialna wciąż odczuwalna obniżka stawek MTR w pierwszej połowie roku. W ujęciu wartościowym segment komórkowy decyduje o kondycji rynku hurtowego. Z powodu spadków w ostatnich kilku latach znaczenie tego segmentu w całości rynku hurtowego sukcesywnie malało. Segment ten stanowi jednak około połowę wartości rynku hurtowego.

 PMR wykres2

 

Wspomniane spadki na rynku hurtowym oddziałują na cały rynek telekomunikacyjny i w ostatnich trzech latach były jednym z powodów spadków jego wartości. Wpływ ten był widoczny szczególnie w 2013 r., kiedy wartość rynku spadła o 4%. W 2014 r. kondycja rynku hurtowego nie pozwoli na zwiększenie wartości rynku telekomunikacyjnego.

źródło: PMR Publishing

Related Post

Postępowanie skarbowe w NTT umorzone

Posted by - 15 listopada 2019 0
Do firmy wpłynęła decyzja Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie dotycząca postępowania kontrolnego w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz…

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *